ליווי אח"מים בנתב"ג

שירות דרכונים (Bronze)

מספר נוסעים מחיר ב-$
1-4 90$
4 + כל אורח נוסף 12$

 

שירות מהמטוס (Silver)

מספר נוסעים מחיר ב-$
1-4 110$
4 + כל אורח נוסף 20$

 

שירות מהמטוס ואירוח בטרקלין דן/ארבל (Gold)

מספר נוסעים מחיר ב-$
אורח יחיד 170$
2 אורחים 130$
3 אורחים 110$
4 אורחים 90$

 

מצדה /ארבל (Platinum)

מספר נוסעים מחיר ב-$
אורח יחיד 90$
כל אורח נוסף 180$